Medisch Voetzorg

Een medisch voetzorgverlener is opgeleid om de zogenaamde risicovoeten vakkundig te kunnen behandelen. We spreken van risicovoeten wanneer mensen gediagnosticeerd zijn met bijvoorbeeld diabetes, reuma, vaatlijden, kanker, of in neurologische aandoeningen zoals Parkinson, Alzheimer, spasmen. Ook een oudere voet kan in sommige gevallen een risicovoet zijn.

Naast het vakkundig behandelen van alle risicovoeten, is een medisch voetzorgverlener gespecialiseerd in technieken. Denk hierbij aan nagelregulatie (bijv. het plaatsen van een beugeltje op de nagel), nagelreparatie en het maken van ortheses en antidruktechnieken. Deze technieken vergroten de behandelmogelijkheden van voet- en nagelproblemen behoorlijk.

Is medische voetzorg anders als een reguliere pedicure behandeling ? Nee, de behandeling is dezelfde, maar bij medische voetzorg zijn we extra alert op klachten die kunnen behoren bij onderliggende aandoeningen. Hiervoor is specifieke kennis vereist.

Medisch Pedicure praktijk Pedi Care Jannie werkt volgens de ‘Code voor het voetverzorgingsbedrijf’. Met dit kwaliteitskeurmerk garanderen we dat onze praktijk voldoet aan alle eisen op het gebied van milieu, hygiëne en arbo wet- en regelgeving. Daarnaast zijn we aangesloten bij brancheorganisatie Pro Voet en staan we ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Pedicures (KRP). Tevens staan we geregistreerd op het IKNL.

Risicovoeten

Diabetische voet

Als u diabetes (suikerziekte) heeft, kunnen uw voeten extra kwetsbaar zijn en hebben ze extra zorg nodig. De bloedsomloop in de voeten en benen kan verminderen. Ook kan het gevoel in de voeten verminderen of zelfs verdwijnen. Soms verandert de voetstand. Regelmatige controle en behandeling door een medisch pedicure kan extra problematiek voorkomen ook als u geen voetklachten heeft!

Het voorkomen van voetklachten is één van de meeste belangrijkste taken van de medisch pedicure. De medisch pedicure geeft naast voetzorg, ook advies over voetverzorging en schoenkeuze. De medisch pedicure kan vroegtijdig problemen signaleren en u doorverwijzen naar huisarts, specialist en/of podotherapeut.

In sommige gevallen kunt u in aanmerking komen voor gedeeltelijke vergoeding van medisch noodzakelijke voetzorg. Het gaat om voetzorg die geclassificeerd is in zorgprofiel 2 of hoger. Het aantal behandelingen op jaarbasis is per zorgprofiel verschillend en wordt bepaald door de podotherapeut.

De medisch noodzakelijke voetzorg wordt rechtstreeks gedeclareerd bij de podotherapeut. De overige zorg dient u zelf af te rekenen en is niet te declareren.

De zorgprofielen 0 en 1 komen mogelijk in aanmerking voor vergoeding uit de aanvullende verzekering. Informeer hiernaar bij uw ziektekostenverzekeraar. Na het afrekenen ontvangt u desgewenst een factuur om de voetzorg te declareren.

Reumatische voet

De voeten van reumapatiënten zijn meer kwetsbaar en gevoeliger dan de voeten van gezonde mensen. Oorzaak hiervan zijn gewrichtsontstekingen, slijtage in de gewrichten, standsverandering van de voeten, maar ook slijmbeursontstekingen. In bijna alle gevallen is er sprake van ongewenste eeltvorming en/of likdoorns. Het weefsel onder de voorvoet wordt dunner of verschuift.

Ook nagelafwijkingen komen veel voor. Beperkte bewegingsvrijheid en te weinig ruimte in schoenen hebben regelmatig hun aandeel hierin. Brokkelige nagels, verkleuringen, verdikte maar ook extreem dunne nagels, en niet te vergeten eelt onder de nagels, zijn vaak gehoorde klachten.

Voor de juiste medische voetzorg is specifieke kennis nodig. Als u reumapatiënt bent, laat uw voeten dan verzorgen door een medisch pedicure. Naast de voetzorg kan de medisch pedicure u voorzien van advies rondom huidverzorgingsmiddelen en schoenen. Ook verwijzen naar huisarts, specialist of podotherapeut behoort, indien nodig, tot de mogelijkheden.

Heel belangrijk is dat een reumapatiënt mobiel blijft. De uitspraak: “rust roest” is een reumapatiënt op het lijf geschreven. Het is zeker goed om dagelijks voetoefeningen te doen om uw gewrichten zo soepel mogelijk te houden.

In sommige gevallen wordt medisch noodzakelijke voetzorg aan reumapatiënten vergoed door uw ziektekostenverzekeraar. Informeer hiernaar bij uw ziektekostenverzekeraar.

Dementie

Mensen met dementie kennen uiteenlopende voetproblemen. Van het continu in de rolstoel zitten of bedlegerig zijn tot “het aldoor onderweg zijn”. Regelmatige voetzorg is van groot belang. Met regelmaat worden ontstekingen aan onderbenen en voet vastgesteld, veelal veroorzaakt door het vasthouden van vocht (oedeem) en verstoorde bloedsomloop. Dementie maakt dat de pijn vaak niet wordt gevoeld of wordt genegeerd, waardoor mensen niet aangeven dat er een probleem is. Het benaderen van een dementerende cliënt vereist geduld, tact en inzicht van de Medisch Pedicure.

Oncologische aandoeningen

Wanneer je wordt geconfronteerd met kanker, zet dit je leven op de kop. Veelal volgt een belastende periode die vaak gaat met behandeltrajecten. De behandelingen kunnen ook invloed hebben op voeten. De voetklachten die kunnen ontstaan, vragen om een specifieke aanpak. Het screenen van de veranderingen aan de voet, verwijderen van het ontstane (pathologisch) eelt, en het behandelen van ingroeiende teennagels, is van groot belang. De oncologisch voetzorg verlener herkent specifieke symptomen aan de nagelomgeving en aan de huid van de voet. De bevindingen worden teruggekoppeld (in overleg met de patiënt) naar het oncologisch team. Na instemming van de oncoloog volgt behandeling. De voorkomende symptomen (soms bijwerkingen van de chemokuur of de doelgerichte therapie), kunnen zijn: zwellingen, pijn, nagel- en huidaandoeningen.

Een onderdeel van de behandeling kan massage zijn, maar het komt ook voor dat door ziekte of bijwerkingen, een massage niet gegeven mag worden.

Eén van de redenen waarom ik de studie oncologisch voetzorg verlener ben gaan volgen was, is dat ik van dichtbij heb gezien, wat kanker doet met een kankerpatiënt en met zijn naasten. Maar ook welke impact de behandeltrajecten kunnen hebben bij iemand met kanker. Sommige voetklachten als gevolg van behandelingen, hebben enorm invloed op de kwaliteit van leven. Het leveren van vakkundige voetzorg heeft als doel klachten, waar mogelijk, te voorkomen.

Huid en nagels hebben belangrijke signaalfunctie, veranderingen hierin kunnen een indicatie zijn voor een verwijzing naar uw behandelend arts, podotherapeut of andere zorgverlener. De oncologisch voetzorg verlener kan een essentiële schakel zijn, waar u komt voor professionele voetzorg, ontspanning en aandacht.

U vindt mij terug in de verwijsgids Kanker van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL).

Sportvoeten

In het dagelijks leven belasten we onze voeten dagelijks, de een wat meer dan de ander. Wanneer we gaan sporten wordt deze belasting intensiever. Steeds meer mensen zien sport als een onderdeel van een gezonde levenswijze. Niet alleen bij voetbal en loopsporten, maar bij de meeste soorten sport begint bewegen vanuit de voet. Het is daarom van belang dat uw voeten in goede conditie zijn en blijven. Pijn in de voeten heeft vaak tot gevolg dat u onnatuurlijk gaat lopen. Hierdoor neemt de kans op blessures toe. Slecht passend sportschoeisel heeft de nodige gevolgen, denk aan ingescheurde, ingroeiende of blauwe nagels. Maar ook kloven aan de hielen, eeltvorming, overmatig transpireren is een veelgehoorde klacht. Uw medisch pedicure zorgt voor goede voetzorg en advies over schoeisel en verzorgingsproducten.

Voetwratten

Wratten zijn verheven, bloemkool-achtige en vast aanvoelende uitgroeisels van de huid.

Voetwratten

Voet wratten worden, net als wratten op andere plaatsen van het lichaam, veroorzaakt door een virusaandoening en zijn zeer besmettelijk. Op de voetzool zijn wratten door het lichaamsgewicht plat. De gewone wrat komt meestal voor op jongere leeftijd. Wratten kunnen op den duur vanzelf verdwijnen, hoewel dit soms jaren kan duren.  Er zijn verschillende behandel methodes voor wratten mogelijk.

Wratten behandelen kan op verschillende manieren. Allereerst wordt het eelt verwijderd van de wrat. Het is mogelijk om een pakking te leggen waardoor het weefsel afsterft.

Ook is een behandeling met de HTC pen mogelijk. Met het uiteinde van de pen wordt de wrat kort en gericht aangestipt. Deze behandeling is vrijwel pijnloos. Veelal wordt het bevriezen van wratten bij de huisarts als een pijnlijk iets ervaren, waardoor aan een van deze behandelingen de voorkeur wordt gegeven. Meestal zijn er meerdere behandelingen nodig zijn om de wrat volledig onder controle en weg te krijgen.

HTC pen

Schimmelnagels

Bij schimmelnagels vertoont de nagelplaat verkleuringen, zoals witte tot gele/ bruinachtige strepen. De lengtegroei van de nagel is geremd en het gevolg hiervan is dat de dikte van de nagel toeneemt. Wanneer de nagel door schimmel is geïnfecteerd, kan deze zich langzaam uitbreiden.  De medisch pedicure kan naast het gebruik van schimmeldodende middelen een ondersteunende behandeling geven. De dikke nagel kan dunner gemaakt worden wat de genezing bevordert. Ook is het mogelijk om het “zieke” gedeelte van de nagels weg te frezen en op te vullen met een gel (kunst) nagel.

Eeltvorming

Eelt is een natuurlijke reactie van de huid op extra druk. Bij veel lopen of zwaar werk verrichten ontstaat als natuurlijke bescherming eeltvorming. Als er overmatig of te dik eelt aan de voeten ontstaat, geeft dit vaak aanleiding tot vervelende klachten en pijn tijdens het lopen. Dan hebben we te maken met overtollig eelt, vaak in combinatie met likdoorns. Een medisch pedicure brengt dit terug tot normale dikte. Eventuele likdoorns worden verwijderd. Verkeerd schoeisel kan ook de oorzaak zijn van het ontstaan van eelt, denk hierbij aan een te kleine maar ook bijvoorbeeld te wijde schoenen.

Likdoorns

Een likdoorn, ook wel eksteroog of eeltpit genoemd, is een kleine pijnlijke eeltplek. Een likdoorn groeit van buiten naar binnen door druk van buitenaf, bijvoorbeeld door een te smalle schoen. Meestal heeft het de vorm van een kegel. Het uiteinde (de punt) drukt vaak tegen een zenuw en wordt hierdoor als zeer pijnlijk ervaren. Een medisch pedicure kan deze likdoorn pijnloos verwijderen. Likdoorns komen veelal voor op de kleine teen, tussen de tenen of op de bal van de voet .Als er aan de oorzaak niets wordt gedaan, dan is het mogelijk dat zich op den duur weer een likdoorn vormt.

Kloven

Kloven zijn plekken waar de huid ingescheurd is. Deze inscheuringen van enkele millimeters tot centimeters lang, zijn aan de oppervlakte breder dan in de diepte. De oorzaak is vaak een droge of juist verweekte huid. Aan de hiel ontstaan kloven, wanneer de huid extra droog is, meestal in combinatie met overmatige eeltvorming. Door een voortdurende belasting kunnen de kloven dieper worden en daarbij gaan ontsteken of zelfs bloeden. Een kloof wordt dan een behoorlijk pijnlijke aandoening. Bij het behandelen van kloven wordt zoveel mogelijk overmatig eelt verwijderd,  voornamelijk de randjes eelt van de kloven. Dit is belangrijk om het herstel  van de huid te bevorderen. Pas daarna is genezing goed mogelijk.

Nagel problemen

Ingroeiende nagels

Een ingroeiende teennagel is een pijnlijke aandoening die zo snel mogelijk moet worden verholpen. De grootste risicofactoren voor het ontstaan van ingroeiende teennagels is druk door slecht passende schoenen, het verkeerd (te kort) knippen van nagels en een weke nagelomgeving door veel baden of transpiratie. Als de nagel te kort wordt geknipt geeft dat schijnbaar een verlichting vanwege drukvermindering. Maar meestal zijn dan de gevolgen erger dan de kwaal. Het zachte gedeelte van de teen top kan zich dan over de teennagel krullen, zodat het ingroeien weer opnieuw begint.  De medisch pedicure kan er met de juiste instrumenten en medicamenten voor zorgen, dat de nagel op de juiste manier drukvrij komt te liggen. Verder zijn er diverse technieken voorhanden, zoals verschillende soorten nagelbeugels en de Arkada techniek om herhaling van ingroeien te voorkomen en de nagelgroei te reguleren.

Arkada Techniek

De Arkada techniek is een corrigerende methode voor ingroeiende nagels. Het wordt met regelmaat toegepast, wanneer andere behandelmethoden geen of (te) weinig resultaat bieden.

Met deze techniek kan het chirurgisch of operatief verwijderen van een stuk van de nagel worden voorkomen. Een ingroeiende nagel komt regelmatig voor, zowel bij mannen, vrouwen als kinderen. Het is helaas bij velen onbekend dat er diverse behandelmethoden zijn om deze aandoening op te lossen. De Arkada techniek is ontworpen door Adrian Arkada. Hij heeft de ‘teenstabilisator’, waarmee effectief, snel en 100% veilig de ingroeiende nagel kan worden behandeld.

In feite is de teenstabilisator voor de behandelaar een extra paar handen. Met behulp van speciale ‘lepeltjes’ wordt de nagelplaat gestabiliseerd en met acryl een nieuwe nagel gevormd.

Cliënten voelen direct verlichting na één behandeling. In sommige situaties is een controle afspraak nodig. Tijdens de controle afspraak kan het nodig zijn dat een kleine aanpassing wordt uitgevoerd om het optimaal resultaat te behalen. Het aantal controles hangt af van het type, de convexiteit (de kromming) van de nagel en de mate van groei van de nagel.

De behandeling wordt ondersteund met het TC16 Arkada serum. Het serum werkt antibacterieel tegen secundaire infecties en is schimmelwerend.

Arkada techniek

U kunt ons ook vinden op Stichting Arkada Nederland.

Nagelregulatie

Techniek voor het verhelpen van ingroeiende teennagels en vormverandering van de nagel. Hierbij wordt een beugeltje over de nagel geplaatst om te voorkomen dat deze (verder) kan ingroeien, of wordt de Arkada techniek toegepast.

Nagelregulatie